Recykling w praktyce – jak wygląda proces przetworzenia odpadów?

Recykling to proces przekształcania materiałów odpadowych w całkowicie nowe produkty. Celem tego zabiegu jest zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska śmieci, zmniejszenie zapotrzebowania na zasoby naturalne oraz pomoc w ochronie środowiska, w którym żyjemy. Aby recykling odniósł sukces, należy wykonać kilka podstawowych kroków. Mowa tu oczywiście o segregacji śmieci, a następnie dostarczeniu ich do recyklera. Co jednak w przypadku, gdy mamy do czynienia z odpadami zmieszanymi? 

Nowoczesne metody sortowania odpadów 

Dzięki nowoczesnym metodom sortowania odpadów, bez problemów możemy dokonać klasyfikacji poszczególnych elementów oraz rozdzielić je na poszczególne zbiory. Zanim jednak dokonamy tego procesu, powinniśmy poznać te metody, ponieważ wtedy będzie nam lepiej zrozumieć cały proces recyklingu. Obecne metody dzieli się przede wszystkim na metody suche i metody mokre. Za najlepszą z metod separacji uważa się separację optyczną, a dokładniej mówiąc separacja kolorów

Separacja kolorów – czym jest i jakie jest jej zastosowanie? 

Jak sama nazwa wskazuje separacja kolorów polega na sortowaniu tworzyw sztucznych ze względu na ich kolor. Separacja kolorów odbywa się w specjalistycznej maszynie, do której za pomocą stołów wibracyjnych trafiają tworzywa sztuczne. Do komory sortowania trafia jedna, dość płaska warstwa tworzyw sztucznych, dzięki czemu proces może odbyć się w bardzo dokładny sposób. Wewnątrz komory sortowania umieszczone są kamery optyczne oraz czujniki, które odpowiadają za rozpoznanie wybranego koloru oraz dokonanie separacji zgodnie z ustawieniami. Po jednym cyklu proces można powtórzyć i oddzielić następną część materiału, który znajduje się w komorze sortowania. 

Decydując się na zakup sortowników optycznych, musimy zwrócić uwagę na jakość kamer oraz czujników, dzięki którym możliwe jest przeprowadzenie separacja kolorów. W nowoczesnych sortownikach mamy najczęściej do czynienia z dwoma rodzajami kamer tj. kamerami kolorowymi oraz kamerami na podczerwień, które dodatkowo umożliwiają dokonanie separacji tworzyw ze względu na właściwości materiału, z którego zostały one stworzone. 

Wykorzystanie separacja kolorów podczas procesów recyklingu tworzyw sztucznych, pozwala na zautomatyzowanie działań, a co za tym idzie zwiększenie wydajności oraz zmniejszenie kosztów związanych z separacją tworzyw sztucznych. Dodatkowo, separacja kolorów odpowiada za zwiększenie ilości surowców, które podczas procesu otrzymują szansę na drugie życie. 

Warto odwiedzić

Ostatnie wpisy

Kategorie

Szukaj po tagach

Archiwa

Michalina Czujak Opublikowane przez: